mavy

Objav nového jedla znamená pre šťastie obyčajného človeka viac ako objav novej hviezdy.