kapor

Hlavným chodom na štedrý večer býva kapor.

U nás na Záhorí sa ku kaprovi robieval obyčajný…